REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023 - DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI


INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

LISTA RANKINGOWA - MATEMATYKA , FIZYKA , INFORMATYKA
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

LISTA RANKINGOWA - CHEMIA - POZIOM PODSTAWOWY
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

LISTA RANKINGOWA - KOMPETENCJE SPOŁECZNE - POZIOM PODSTAWOWY
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

LISTA RANKINGOWA - BIOLOGIA - POZIOM PODSTAWOWY
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Powiat Nowodworski uruchamia rekrutację uczniów do projektu : „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się w obszarach : matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne.

Przewidywany nabór 24 uczniów.

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym.Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2021/22 są w klasie VI, VII .

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki, fizyki lub informatyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii, chemii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu – bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) – wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Rekrutacja do projektu w obszarach biologia, chemia, kompetencje społeczne- wskazówki dla ucznia. Tekst alternatywny


Poniżej znajduje się komplet dokumentów koniecznych do przedłożenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - wersja komputerowa Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - ręczny Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - wersja komputerowa           Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie - ręczny           Tekst alternatywny


Komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji aplikujący do Projektu powinni przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3-go Maja 6, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański lub włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Poradni.

Termin składania dokumentów w procesie rekrutacji – 31 sierpnia 2022 r.

Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, kompetencje społeczne należy dostarczyć
do 16 września 2022 r.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy poradnia@nowydworgdanski.pl lub telefonicznie do Poradni 55 247 22 82 – do p. Izabeli Narewskiej.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 - DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI


LISTA UCZNIÓW W PROJEKCIE ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT NOWODWORSKI.

ROK SZKOLNY 2021-2022

Informacja Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Nowym Dworze Gdańskim

Lista Rankingowa uczniów zakwalifikowanych do projektu Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski

rok szkolny 2021-2022.
Powiat Nowodworski uruchamia rekrutację uczniów do projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze:matematyka, biologia, kompetencje społeczne Przewidywany nabór: 8 uczniów
W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym.
Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2020/21 są w klasie VI, VII .

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu – bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) – wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Rekrutacja do projektu w obszarach biologia, chemia, kompetencje społeczne- wskazówki dla ucznia. Tekst alternatywny


Poniżej znajduje się komplet dokumentów koniecznych do przedłożenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - wersja komputerowa Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - ręczny Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - wersja komputerowa           Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie - ręczny           Tekst alternatywny
Komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji aplikujący do Projektu powinni przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3-go Maja 6, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański lub włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Poradni.

Termin składania dokumentów w procesie rekrutacji – 31 sierpnia 2021 r.

Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, kompetencje społeczne należy dostarczyć do 16 września 2021 r.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy poradnia@nowydworgdanski.pl lub telefonicznie do Poradni 55 247 22 82 – do p. Izabeli Narewskiej.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021


LISTA UCZNIÓW W PROJEKCIE "ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT NOWODWORSKI"-

ROK SZKOLNY 2020-2021
Informacja Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” w obszarach

chemia i kompetencje społeczne.

Lista rankingowa.
Informacja Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji standardowej

do projektu „Zdolni z Pomorza- powiat nowodworski” w dziedzinie fizyka i informatyka.

Lista rankingowa.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI


Powiat Nowodworski uruchamia rekrutację uczniów do projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Rekrutacja odbędzie się tylko w obszarze: fizyka i informatyka.

Przewidywany nabór: 5 uczniów w w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym.
Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2019/20 są w klasie VI, VII .

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 maja 6 telefon 55 247 22 82 .

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania zostały zamieszczone na stronach:

www.zdolnizpomorza.pl


www.nowydworgdanski.pl


www.pppndg.pl


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - wersja komputerowa Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - ręczny Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - wersja komputerowa           Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie - ręczny           Tekst alternatywny
Rekrutacja do projektu - uwagi dla uczniów           Tekst alternatywnyREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020


LISTA UCZNIÓW W PROJEKCIE ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI , ROK SZKOLNY 2019-2020.

Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie uczniów zakwalifikowanych do projektu w obszarach :
biologia, chemia, kompetencje społeczne

lista rankingowa.

Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie uczniów zakwalifikowanych w obszarach :
matematyka, fizyka, informatyka

lista rankingowa.
Dokumenty do pobrania dla nowego uczestnika w projekcie Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski :
Deklaracja uczestnika projektu Tekst alternatywny
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tekst alternatywny
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych Tekst alternatywny
Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tekst alternatywny
Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie Tekst alternatywnyPowiat nowodworski rozpoczął rekrutację uzupełniającą w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uczniów :

- klasy VI, VII,VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum – przewidywany nabór:
15 uczniów przedmioty ścisłe, po 4 uczniów z chemii , biologii i kompetencji społecznych.

- klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej – przewidywany nabór:
2 uczniów fizyka , 2 uczniów biologia, 2 uczniów chemia, 2 uczniów kompetencje społeczne

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 maja 6 telefon 55 247 22 82 .

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania zostały zamieszczone na stronach:

www.zdolnizpomorza.pl


www.nowydworgdanski.pl


www.pppndg.pl


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Ulotka Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - wersja komputerowa Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia - ręczny Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza - wersja komputerowa           Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie - ręczny           Tekst alternatywny
Rekrutacja do Projektu - wskazówki dla ucznów : biologia, chemia, kompetencje społeczne . Tekst alternatywny


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


LISTA UCZNIÓW W PROJEKCIE ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI, ROK SZKOLNY 2018-2019Dokumenty do pobrania dla nowego uczestnika w projekcie Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski :
Deklaracja uczestnika projektu Tekst alternatywny
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tekst alternatywny
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych Tekst alternatywny
Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tekst alternatywny
Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie Tekst alternatywny

Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie uczniów zakwalifikowanych do projektu w obszarach :
biologia, chemia, kompetencje społeczne – lista rankingowa.Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie uczniów zakwalifikowanych do projektu w obszarach :
matematyka, fizyka, informatyka – lista rankingowa.Powiat nowodworski rozpoczął rekrutację standardową w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uczniów :

klasy VI i VII szkoły podstawowej , II-III gimnazjum oraz klasy I i II szkoły

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 Maja 6 telefon 55 247 22 82 .

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania  zostały zamieszczone na stronach:

www.zdolnizpomorza.pl


www.nowydworgdanski.pl


www.pppndg.pl


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Ulotka Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia (ręczny) Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza           Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie (ręczny)           Tekst alternatywny
Rekrutacja do projektu w obszarach : biologia, chemia, kompetencje społeczne . Tekst alternatywny


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „ ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI „ W ROKU SZKOLNYM 2017-2018.LISTA RANKINGOWA ułożona według uzyskanej punktacji uczniów zakwalifikowanych do projektu „ Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” w ramach rekrutacji uzupełniającej w obszarach: biologia, chemia i kompetencje społeczne.LISTA RANKINGOWA ułożona według uzyskanej punktacji w ramach rekrutacji uzupełniającej uczniów w obszarze biologii, chemii i kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu „ Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie uczniów zakwalifikowanych do projektu w obszarze biologia, chemia, kompetencje społeczne.Komunikat – lista rankingowa.Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie rekrutacji uzupełniającej – matematyka, fizyka, informatyka.
Komunikat – lista rankingowa.Powiat nowodworski rozpoczął rekrutację uzupełniającą w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”.
Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uczniów :

- klasy VI szkoły podstawowej , I-III gimnazjum oraz klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej z biologii, chemii i kompetencji społecznych,

- klasy VI z matematyki (rekrutacja uzupełniająca)

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 maja 6 telefon 55 247 22 82 .

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania  zostały zamieszczone na stronach:

www.zdolnizpomorza.pl

www.nowydworgdanski.pl

www.pppndg.strefa.pl


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Ulotka Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza           Tekst alternatywny
Rekrutacja do projektu w obszarach : biologia, chemia, kompetencje społeczne . Tekst alternatywnyLISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI"
W ROKU SZKOLNYM 2016-2017.Powiatowa Komisja Rekrutacyjna w sprawie rekrutacji uzupełniającej. Komunikat.


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 - TEST UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

Dnia 24 września 2016 roku w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ulica Władysława Sikorskiego 23 ( sala konferencyjna) odbędzie się Test Uzdolnień Kierunkowych dla uczniów nominowanych do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski ”.

Przystąpią do niego uczniowie zakwalifikowani na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Powiat nowodworski rozpoczął rekrutację uzupełniającą w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki. Zapraszamy wszystkich uczniów klasy VI szkoły podstawowej , I-III gimnazjum oraz klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej do wzięcia udziału w rekrutacji.

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie do 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ulica 3 maja 6.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania  zostały zamieszczone na stronach:

www.zdolnizpomorza.pl

www.nowydworgdanski.pl

www.pppndg.strefa.pl


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”. Tekst alternatywny
Ulotka Tekst alternatywny
Regulamin rekrutacji Tekst alternatywny
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach Tekst alternatywny
Wniosek o zmianę LCNK Tekst alternatywny
Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych Tekst alternatywny
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia Tekst alternatywny
Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza           Tekst alternatywny