Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski 2022-2023

Nauczyciele :

Matematyka - szkoła podstawowa – Małgorzata Wisowska - Różycka

Matematyka - szkoła ponadpodstawowa – Grzegorz Murawski

Fizyka - szkoła podstawowa – Jarosław Galicki

Fizyka – szkoła ponadpodstawowa – Jarosław Galicki

Informatyka - szkoła podstawowa – Wojciech Krawczyk

Informatyka – szkoła ponadpodstawowa – Wojciech Krawczyk

Biologia - szkoła podstawowa – Marzanna Trąbka

Biologia – szkoła ponadpodstawowa – Marzanna Trąbka

Chemia -szkoła podstawowa – Danuta Stefańska

Chemia – szkoła ponadpodstawowa – Danuta Stefańska

Kompetencje społeczne - szkoła podstawowa – Barbara Ferens

Kompetencje społeczne – szkoła ponadpodstawowa – Justyna Kwiatkowska