Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
KADRA

Główny trzon kadry stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz – konsultant (neurolog). Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe magisterskie – z przygotowaniem pedagogicznym, większość ma ukończone studia podyplomowe, systematycznie też biorą udział w szkoleniach specjalistycznych i kursach kwalifikacyjnych.

Kadra pedagogiczna:

DYREKTOR PORADNI – Izabela Narewska- pedagog

Pedagodzy:
- Małgorzata Preiss
- Joanna Ryzenweber
- Grażyna Szmit

Psycholodzy:
- Barbara Górska
- Agnieszka Łykowska – Wójcik
- Anna Wardyn

Logopedzi:
- Anna Hrycyna
- Iwona Charko
- Danuta Szulc

Pracownicy administracji:
- Urszula Sobczak - specjalista ds. administracji i kadr
- Monika Baran - główny księgowy
- Ewa Król - pracownik obsługi