Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++
KADRA

Główny trzon kadry stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz – konsultant (neurolog). Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe magisterskie – z przygotowaniem pedagogicznym, większość ma ukończone studia podyplomowe, systematycznie też biorą udział w szkoleniach specjalistycznych i kursach kwalifikacyjnych.

Kadra pedagogiczna:

p.o.DYREKTOR PORADNI - mgr Małgorzata Preiss - pedagog

Pedagodzy:
- mgr Joanna Ryzenweber
- mgr Grażyna Szmit
- mgr Barbara Uhryn

Psycholodzy:
- mgr Katarzyna Góra
- mgr Barbara Górska
- mgr Agnieszka Łykowska – Wójcik
- mgr Anna Wardyn

Logopedzi:
- mgr Anna Hrycyna
- mgr Iwona Charko
- mgr Danuta Szulc

Pracownicy administracji:
- Dominika Demianiuk - specjalista ds. administracji i kadr
- Wiesława Adamowicz - pracownik gospodarczy