Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++
HISTORIA

Historia naszej poradni rozpoczyna się od 01.09.1973 roku. Tego dnia została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa.
Pierwszym dyrektorem poradni był mgr Jan Czerski – psycholog. Kadrę pedagogiczną, oprócz dyrektora, tworzyły 2 osoby tzn. mgr Władysława Kieszkowska i mgr Edward Budziwojski – pedagodzy. Rejonem działania poradni objęto teren Powiatu Nowodworskiego.
Poradni mieściła się w budynku przy ul. Tczewskiej 12 i zajmowała 3 niewielkie pomieszczenia.
Zmiany administracyjne w 1975 roku spowodowały, że Nowy Dwór Gd. wszedł w skład województwa elbląskiego, utracił status miasta powiatowego i stał się miastem – gminą. Z tą zmianą wiąże się przekształcenie Powiatowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Poradnię Wychowawczo – Zawodową podległą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu. Nadzór merytoryczny z upoważnienia Kuratorium pełniła Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Elblągu. 21 sierpnia 1980 r. decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania w Nowym Dworze Gd. przeniesiono poradnię do pomieszczeń w piwnicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gd. Następnym lokum poradni, od 25 czerwca 1982 r., był budynek przy ul. Dworcowej 3 w Nowym Dworze Gd. Poradnia miała do dyspozycji 5 gabinetów do badań, sekretariat i poczekalnię.
Ponieważ warunki pracy były niezadowalające w kwietniu 1991 r. przeniesiono poradnię do wolnostojącego budynku przy ul. 3 – ego Maja 6, w której mieści się do chwili obecnej.
Aktualna baza lokalowa (10 gabinetów, sekretariat, poczekalnia) i materiałowa umożliwia pracę poradni w układzie jednozmianowym z bezkolizyjnym wykorzystaniem gabinet ów do celów diagnostycznych, doradczych i terapeutycznych.
W 1999 roku zostaje ponownie reaktywowany Powiat Nowodworski, który zostaje włączony do województwa pomorskiego.
Od 01.09.2007 r. dyrektorem poradni jest mgr Izabela Narewska – pedagog.