Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
Godziny pracy pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Nowym Dworze Gdańskim

Lp Pracownicy Poniedziałęk Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Dyrektor
mgr Narewska Izabela
pedagog
7:30-14:00 7:30-14:00 7:30-17:00 7:30-14:00 7:30-14:00
2. mgr Preiss Małgorzata
pedagog
8:00-11:00 12:00-17:00 9:00-15:00 8:00-12:00 8:00-10:00
3. mgr Szmit Grażyna
pedagog
12:00-17:00 8:00-13:00 9:00-13:00 8:00-11:00 8:00-11:00
4. mgr Ryzenweber Joanna
pedagog
8:00-14:00 8:00-13:00 8:00-11:00 14:00-17:00 08:00-11:00
5. mgr Barbara Górska
psycholog
8:30-11:30 11:00-17:00 9:00-14:00 10:00-13:00 9:00-12:00
6. mgr Wardyn Anna
psycholog
7:30-10:30
14:00-17:00
9:00-12:00
13:45-16:45
11:00-15:00 8:00-11:00 13:30-14:30
7. mgr Łykowska-Wójcik Agnieszka
psycholog
8:00-17:00
co II tydzień
12:00-17:00
8:00-11:00 8:00-11:00 8:00-10:00
co II tydzień
8:00-11:00
8:00-11:00
co II tydzień
8:00-14:00
8. mgr Szulc Danuta
logopeda
13:00-17:00 8:00-12:00 8:00-13:00 9:00-12:00 9:00-13:00
9. mgr Hrycyna Anna
logopeda
10:00-13:00 12:00-17:00 8:00-12:00 10:00-14:00 8:00-12:00
10. mgr Charko Iwona
logopeda
12:15-15:15 11:45-14:45 9:45-13:45 12:00-17:00 7:30-12:30
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy czwartek
od godziny 13:00 do 14:00