Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna Tekst alternatywny
Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych Tekst alternatywny
Wprowadzenie Rejestru Czynności Przetwarznia Danych Osobowych Tekst alternatywny
Wyznaczenie Inspektopra Ochrony Danych Osobowych Tekst alternatywny
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu Tekst alternatywny
Klauzula Informacyjna - monitoring Tekst alternatywny