Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim

Sprawozadnie finansowe Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej Tekst alternatywny
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Tekst alternatywny
Informacja dodatkowa Tekst alternatywny
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Tekst alternatywny